em tỏ tình thất bại

Em không thể hiểu nổi tâm lý phụ nữ. Em ra ngoài, đi chơi với cô gái? Cô gái thả thính em, có nhiều hành động mà ngoài tình yêu