Buổi hẹn hò tuyệt vời

Đây là bài viết thứ 2 trong chuỗi bài viết về lần hẹn đầu tiên của anh. Lần trước anh đã nói về những thứ mà chúng ta nên chuẩn