Cách nói chuyện với con gái

Cách nói chuyện với con gái như thế nào là tuyệt vời? Một buổi trò chuyện cô gái cười nhiều từ đầu tới cuối, có phải là hay chưa? Hay