Yêu đàn ông trẻ con

Anh ta không biết cách kiềm chế bản thân và cảm xúc của mình.Giải mã bí ẩn phái đẹp Anh ta luôn cho rằng thế giới sẽ xoay quanh mình.