Tố chất làm nên kẻ mạnh

.Anh bắt đầu con đường tìm hiểu về đàn ông, phụ nữ. Tâm lý của con trai và con gái từ năm lớp 10 hay là lớp 11 gì đó. cách