Cách xin info facebook, số điện thoại con gái làm chung

Cách xin info facebook, hiệu quả ở môi trường an toàn ấm và nóng.

Cách xin info facebook, số điện thoại con gái đồng nghiệp làm chung
Các bạn học viên đã thử và lấy được info đồng nghiệp dễ dàng

Với mẫu câu này bạn có thể xin số điện thoại con gái, xin info là gì trên facebook, xin zalo với đồng nghiệp nữ cùng cơ quan, bạn nữ học cùng lớp, cùng trường.

Công thức:

“Anh muốn kết nối mọi người trong XXX vào 1 group (YYY nếu cần) với nhau, YYY của em là gì?”

Trong đó:

XXX: Công ty, team, đội nhóm, trường học, lớp, ngành khoa…
YYY: SDT, FB, ZALO, IG…

Ví dụ minh họa:

VD1: a muốn kết nối mọi người trong công ty vào 1 group trên facebook, fb e là gì?

VD2: a muốn kết nối mọi người trong lớp vào 1 nhóm trên zalo, zalo e là gì?

Nếu bạn gặp khó khăn gì khi áp dụng thì đặt câu hỏi cho HLV tại đây nhé.