Xin info là gì trên facebook, cách xin số điện thoại con gái đồng nghiệp làm chung

Xin info là gì trên facebook, cách xin số điện thoại con gái đồng nghiệp làm chung

Với mẫu câu này bạn có thể xin số điện thoại con gái, xin info là gì trên facebook, xin zalo với đồng nghiệp nữ cùng cơ quan, bạn nữ học cùng lớp, cùng trường.

Hiệu quả khi cả 2 ở môi trường ấm và nóng.

Công thức:

“Anh muốn kết nối mọi người trong XXX vào 1 group (YYY nếu cần) với nhau, YYY của em là gì?”

Trong đó:

XXX: Công ty, team, đội nhóm, trường học, lớp, ngành khoa…
YYY: SDT, FB, ZALO, IG…

Ví dụ minh họa:

VD1: a muốn kết nối mọi người trong công ty vào 1 group trên facebook, fb e là gì?

VD2: a muốn kết nối mọi người trong lớp vào 1 nhóm trên zalo, zalo e là gì?

XIN INFO LÀ GÌ TRÊN FACEBOOK, CÁCH XIN SỐ ĐIỆN THOẠI CON GÁI

Comment xuống những câu từ chối bạn gặp phải khi sử dụng để admin xử lý giúp bạn nhé.

TÀI LIỆU BỔ SUNG:

Link đk khóa học: https://phuthuytamly.com
Link đk tài liệu cho người mới: https://tailieutotnhat.gr8.com